رویا ونک

رویا هستم و از اینکه با تیم خریدیار در خدمت شمام بسیار خوشحالم. من نویسندگی و تولید محتوا را از سال 99 با سایت خریدیار شروع کردم و در حال حاضر تولید کننده محتوا و مسئول محتوا در سایت خریدیار هستم.